Logo Operační program Zaměstnanost

Plán udržitelné městské mobility Karviné

Realizováno v rámci projektu „Strategické dokumenty statutárního města Karviné, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009841.

Shrnutí uskutečněného vizionářského workshopu

Dne 2. 3. 2022 od 17:00 se uskutečnil k projektu „Plán udržitelné mobility města Karviná“ online vizionářský workshop, na kterém měli obyvatelé města Karviné možnost zapojit se do tvorby vize mobility. Tým z Centra dopravního výzkumu, jež je tvůrcem tohoto projektu, představil v rámci online prostředí prezentaci, která představovala kontext vize z nadřazených a sektorových dokumentů, zejména provazbu na stávající strategické dokumenty a plány Karviné a jejich tematické cíle v oblasti dopravy a mobility.

V rámci 4 témat měli obyvatelé města Karviné možnost vyjádřit svůj názor a prodiskutovat jimi vnímanou problematiku na konkrétní téma s odborníky. Veřejnost měla možnost zapojit se svým názorem do tématu Snižování dopadů dopravy, Zlepšení dostupnosti města a ekonomických příležitostí, Podpora udržitelné dopravy, omezení IAD a energetická udržitelnost i v dopravě a Zlepšení stavu infrastruktury a adaptace na klimatické změny. Z množství získaných podnětů lze vybrat zejména řešení hlukové zátěže a bezpečnosti po realizaci obchvatu města, možná řešení parkování na sídlištích, možnosti integrace veřejné dopravy, snižování intenzit nákladní dopravy, nebo zasakování dešťových vod.

Na vytvoření společné vize mobility Karviné bude navazovat zpracování cílů a opatření, které mají vizi naplnit. Další aktivitou pro zapojení bude dotazník pro hodnocení přínosů navržených opatření.

Ilustrační obrázek

Všechny novinky