Logo Operační program Zaměstnanost

Plán udržitelné městské mobility Karviné

Realizováno v rámci projektu „Strategické dokumenty statutárního města Karviné, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009841.

Ke stažení


Analytická část

název datum zpracování formát velikost
Analýza strategických dokumentů 30. 8. 2021 PDF 1 MB
Průzkum dopravního chování 24. 3. 2022 PDF 1.58 MB
Směrový a profilový dopravní průzkum 25. 10. 2021 ZIP 10.06 MB
Průzkum cyklistické a pěší dopravy 20. 10. 2021 ZIP 1.01 MB
Průzkum statické dopravy 3. 11. 2021 ZIP 1.7 MB
Průzkum v městské hromadné dopravě 26. 11. 2021 ZIP 15.02 MB
Analýza a prognóza demografie 30. 6. 2021 PDF 1.19 MB
Analýza stavu jednotlivých dopravních systémů 22. 3. 2022 PDF 15.35 MB
Problémové mapy 22. 3. 2022 ZIP 8.91 MB
Dopravní model 25. 11. 2021 ZIP 198.88 MB
Model produkce emisí, spotřeba energie 21. 1. 2022 ZIP 13.62 MB
Rozptylová studie 21. 1. 2022 ZIP 25.12 MB
Model hlukové zátěže 21. 1. 2022 ZIP 25.69 MB
Prezentace – veřejné projednáníprezentace 2. 2. 2022 PDF 15.87 MB

Návrhová část

název datum zpracování formát velikost
Stanovení vize mobility 4. 8. 2022 PDF 770.36 kB
Stanovení strategických a specifických cílů 4. 8. 2022 PDF 781.63 kB
Návrh opatření 4. 8. 2022 PDF 1.01 MB
Rozvojové scénáře 4. 8. 2022 PDF 760.74 kB
Dopravní model 13. 5. 2022 ZIP 3.04 MB
Model produkce emisí 20. 5. 2022 ZIP 16.38 MB
Rozptylová studie 15. 6. 2022 ZIP 24.44 MB
Model hlukové zátěže 30. 6. 2022 ZIP 15.85 MB
Výběr konečného rozvojového scénáře 4. 8. 2022 PDF 1.85 MB

Akční plán, SEA

název datum zpracování formát velikost
Akční plán 26. 9. 2022 PDF 284.67 kB
Akční plán - tabulka 26. 9. 2022 PDF 255.78 kB
Monitoring a hodnocení 26. 9. 2022 PDF 134.93 kB
Posouzení vlivu na životní prostředí 12. 12. 2022 PDF 5.32 MB
Prohlášení o posuzování vlivů na životní prostředí 30. 1. 2023 PDF 150.33 kB