Logo Operační program Zaměstnanost

Plán udržitelné městské mobility Karviné

Realizováno v rámci projektu „Strategické dokumenty statutárního města Karviné, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009841.

Řešitelský tým


Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV) je veřejnou výzkumnou institucí a jedinou dopravní vědeckovýzkumnou organizací v působnosti Ministerstva dopravy. Bylo zřízeno v roce 1992 jako právní nástupce českých částí Výzkumného ústavu dopravního v Žilině.

Základním posláním CDV je výzkumná, vývojová a expertní činnost s celostátní působností pro všechny obory dopravy, veřejný i komerční sektor a zajišťování servisních činností pro MD a další orgány a organizace státního, veřejného i soukromého sektoru.

Od roku 2014 je CDV znaleckým ústavem v dopravních oborech, dopravních stavbách a příbuzných oborech.

E-expert, spol. s r.o.

Logo E-expert, spol. s r.o.

E-expert, spol. s r.o. se spolupracovníky z řad nezávislých odborníků a specialistů zpracovává podle potřeb zákazníků environmentální studie a posouzení technických, ekonomických a ekologických problémů v komunální i průmyslové oblasti.

Statutární město Karviná

Logo města Karviné

Karviná, město s více než 50 tisíci obyvateli, se nachází na severovýchodě České republiky. Založení města se datuje k roku 1268. Zásadní vývojovou změnu a následující ekonomický rozmach městu přinesl nález černého uhlí v 2. pol. 18. století. Poté Karvinou na dlouhá desetiletí ovlivnila těžba uhlí a navazující průmysl. Přesto i tehdy patřila Karviná mezi města s bohatou zelení. Rychle se rozvíjející průmysl a potřeba dostatku pracovních sil přispěly k budování husté komunikační sítě ve městě i ve spojení s okolními obcemi. Od 90. let minulého století byl posílen význam města obchodní a turistický. Karvinské Lázně Darkov, činné již od roku 1867, jsou ve světě proslulé léčbou pohybového ústrojí. Vznikem Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity se Karviná stala vysokoškolským městem. Značný útlum těžební činnosti v posledních letech znamená pro Karvinou nový směr strategického rozvoje. Místem, kam nejčastěji míří turisté, je zámek Fryštát včetně zámeckého parku a nemenší zájem na sebe poutá rarita v celém Česku šikmý kostel sv. Petra z Alkantary – česká Pisa. Každá oblast života města má pevné a kvalitní základy a Karviná představuje moderní a pokrokové město.