Logo Operační program Zaměstnanost

Plán udržitelné městské mobility Karviné

Realizováno v rámci projektu „Strategické dokumenty statutárního města Karviné, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009841.

Obnova hesla

Obnova hesla

V případě zapomenutí přístupového hesla postupujte následovně:

  1. zadejte své uživatelské jméno a požádejte o změnu hesla
  2. klikněte na odkaz, který během malé chvíle obdržíte e-mailem
  3. nastavte si nové heslo