Logo Operační program Zaměstnanost

Plán udržitelné městské mobility Karviné

Realizováno v rámci projektu „Strategické dokumenty statutárního města Karviné, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009841.

Zapojte se


Ilustrační obrázek

Přispějte podněty do pocitové mapy

Obyvatelům Karviné se otevírá první příležitost pro zapojení se do tvorby plánu udržitelné městské mobility. Byla spuštěna online aplikace s tzv. pocitovou mapou, kde může každý zaznamenat libovolné množství podnětů, problémů a názorů v různých oblastech dopravy ve městě. Ať už máte konkrétní nápad, jak vylepšit nějakou část města, nebo chcete jen poukázat na určitý problém, mapa je zde pro Vás…

Ilustrační obrázek

Průzkum dopravního chování v domácnostech

Na podzim tohoto roku bude v Karviné a okolí probíhat tzv. průzkum dopravního chování. Průzkum je součástí přípravy Plánu udržitelné městské mobility, strategického dokumentu, který určí podobu dopravy ve městě a jeho spádové oblasti na několik dalších desetiletí.

Cílem průzkumu dopravního chování je zjistit, za jakými aktivitami lidé cestují, jaké k tomu využívají dopravn…

Ilustrační obrázek

Projednání analytické části PUM Karviná s veřejností

Srdečně Vás zveme na projednání analytické části Plánu udržitelné mobility (PUM) města Karviná, které se uskuteční dne 27. 1. 2022 v 17:00 online. Projednání s představením zjištění o současné dopravě a mobilitě města Karviná se uskuteční formou online prezentace s diskuzí. Prezentovány budou zjištění z realizovaných dopravních měření, průzkumů a šetření, které zpracovatelský tým z…

Ilustrační obrázek

Tvořte s námi vizi mobility do dalších let

Jak by měla vypadat doprava v Karviné v roce 2040? Jak rychlé a komfortní bude spojení mezi jednotlivými částmi města? Srdečně Vás zveme na online setkání - vizionářský workshop. Společně budeme vytvářet vizi mobility, která naplní představu o tom, jaká bude doprava v Karviné v roce 2040. Váš podnět je pro zpracování Plánu udržitelné mobility města Karviné důležitý. Zapojit se můžete dne 2. 3. 2022 v 17:00 v prostředí…

Ilustrační obrázek

Navrhujte opatření změn v dopravě

Zapojte se do tvorby plánu a navrhněte, jak se má doprava ve městě změnit. Navržená opatření ověříme s dříve definovanou vizí, ohodnotíme jejich přínos pro město a zvolíme preferenci. Zapojit se můžete formou návrhů do pocitové online mapy nebo přijďte osobně na workshop. Vaše návrhy změn v dopravě pak rozřadíme do tří scénářů, které budou vypovídat o tom, jak by mohla doprava v Karviné vypadat.

Ilustrační obrázek

Projednání návrhové části PUM Karviná s veřejností

V polovině roku 2022 budeme pořádat projednání druhé, tedy návrhové, části plánu udržitelné mobility (PUM). Stejně jako v případě projednání analytické části bude i zde možnost klást dotazy nejen k návrhům dopravního systému Karviné. Bude představena společně sestavená vize města, konkrétní cíle a opatření, která by měla být ve městě v budoucnu zavedena. K návrhové části dokumentu i v…

Ilustrační obrázek

Projednání návrhové části PUM Karviná

Srdečně Vás zveme na představení návrhových opatření pro mobilitu města Karviná k výhledovému horizontu 2035. Návrhová opatření vycházejí z analytické části PUM, která pojednává o současném stavu dopravy ve městě. Zapojit se můžete do diskuze svými podněty, které jsou pro celý proces tvorby strategického dokumentu velmi přínosné. Budeme se těšit na Vaši účast.