Logo Operační program Zaměstnanost

Plán udržitelné městské mobility Karviné

Realizováno v rámci projektu „Strategické dokumenty statutárního města Karviné, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009841.

Novinky


Ilustrační obrázek

Projednání návrhové části Plánu udržitelné městské mobility (PUM) Karviná s veřejností

Dne 30. 8. 2022 se od 16:00 v prostorách Magistrátu města Karviná uskutečnilo projednání návrhové části PUM Karviná. Zpracovatelé z Centra dopravního výzkumu shrnuli závěry z analytické části o současném stavu dopravy města, ze kterých vychází návrhová část PUM Karviná. Představili tak interpretovaná data z průzkumu dopravního chování o počtu domácností vybavených automobilem,…

Ilustrační obrázek

Analytická část PUM Karviná schválena

Dne 5. 5. 2022 Řídící výbor složený ze zástupců města Karviná schválil Analytickou část Plánu udržitelné mobility (PUM) města Karviná. Tato část dokumentu shrnuje poznatky z dopravních průzkumů a měření o současném stavu dopravy na území města. Na základě zpracovaného vyhodnocení Analytické části PUM Karviná projektový tým zpracovatele ve spolupráci s odbornými pracovn…

Ilustrační obrázek

Hodnocení priorit pro dopravu v Karviné

V průběhu března a dubna letošního roku se uskutečnil průzkum hodnot a priorit v oblasti dopravy v rámci zpracování Plánu udržitelné mobility města Karviné. Do průzkumu se zapojilo celkem 120 obyvatel Karviné.

Účastníci průzkumu volili nejvýznamnější a naopak nejméně významné hodnoty pro jednotlivá opatření v oblasti dopravy a veřejného prostoru. Nejvýznamnější hodnotou s nejvyšší shodou na z…

Ilustrační obrázek

Sběr podnětů v dotazníku pokračuje

Sběr podnětů v elektronickém dotazníku k návrhové části Plánu udržitelné mobility města Karviná je prodloužen do 30. 4. 2022. Z technických důvodů, kdy v několika dnech nebylo možné zanést podněty do mapy, jsme pro zájem veřejnosti prodloužili termín sběru podnětů. Budeme rádi, pokud se zapojíte a přidáte svůj názor na dopravu a její směřování v Karviné pro horizont roku 2035. Omlouváme se všem za případné komplikace…

Ilustrační obrázek

Shrnutí uskutečněného vizionářského workshopu

Dne 2. 3. 2022 od 17:00 se uskutečnil k projektu „Plán udržitelné mobility města Karviná“ online vizionářský workshop, na kterém měli obyvatelé města Karviné možnost zapojit se do tvorby vize mobility. Tým z Centra dopravního výzkumu, jež je tvůrcem tohoto projektu, představil v rámci online prostředí prezentaci, která představovala kontext vize z nadřazených a sektorových dokumentů, zejména provazbu na stávající…

Ilustrační obrázek

Online vizionářský workshop pro veřejnost

Jak by měla vypadat doprava v Karviné v roce 2040? Jak rychlé a komfortní bude spojení mezi jednotlivými částmi města? Srdečně Vás zveme na online setkání - vizionářský workshop. Společně budeme vytvářet vizi mobility, která naplní představu o tom, jaká bude doprava v Karviné v roce 2040. Váš podnět je pro zpracování Plánu udržitelné mobility města Karviné důležitý. Zapojit se můžete dne 2. 3. 2022 v 17:00 v prostředí…

Ilustrační obrázek

Analytická část byla dokončena

Analytická část Plánu udržitelné městské mobility Karviné v podobě dílčích technických zpráv je zveřejněna v sekci Ke stažení. S dokumenty, které popisují současný stav dopravy v ORP Karviná, se můžete seznámit a do 14. února 2022 zaslat podnět k doplnění či ověření. Vaším podnětem se budeme řádně zabývat, neboť může přispět k budoucí podobě dopravy a samotného…

Ilustrační obrázek

Pozvánka na veřejné projednání analytické části

Srdečně Vás zveme na projednání analytické části Plánu udržitelné městské mobility Karviné, které se uskuteční 27. ledna 2022 v 17:00 online. Připojit se můžete na https://cdv-cz.zoom.us/j/97153814559. Projednání s představením zjištění o současné dopravě a mobilitě města Karviná se uskuteční formou online prezentace s diskuzí. Prezentována…

Ilustrační obrázek

Dopravní průzkumy byly dokončeny

Sběr dat v rámci průzkumu dopravního chování u karvinských domácností byl zdárně dokončen. Dotázáno bylo 1 103 osob z 600 karvinských domácností a okolních obcí v zájmovém území. Domácnosti zaznamenávaly do cestovních deníků své cesty. Získaná data budou nyní analyzována a jejich interpretací například zjistíme, jaké dopravní prostředky lidé v dom…

Ilustrační obrázek

Sběr podnětů do pocitové mapy byl dokončen

Dne 31. října 2021 jsme po dvouměsíčním sběru podnětů k problémům v dopravě v Karviné ukončili jejich sběr, a to v online pocitové mapě i v její tištěné podobě. V průběhu listopadu pro Vás připravíme její vyhodnocení a zveřejníme nejpalčivější problémy v dopravě tak, jak je vnímáte.

Děkujeme Vám za zapojení se do tvorby Plánu udržitelné mobility města Karviné.

Ilustrační obrázek

Zahájení průzkumu dopravního chování

V týdnu od 4. října 2021 začne v Karviné a okolních obcích průzkum dopravního chování. Tazatelé společnosti MindBridge budou navštěvovat náhodně vybrané domácnosti a požádají je o vyplnění dvou krátkých dotazníků. První z nich zjišťuje základní informace o domácnosti a jejích členech, druhý se zabývá cestami, které členové domácnosti v jednom běžném pracovním dni…

Ilustrační obrázek

Přispějte podněty do pocitové mapy

Obyvatelům Karviné se otevírá první příležitost pro zapojení se do tvorby plánu udržitelné městské mobility. Byla spuštěna online aplikace s tzv. pocitovou mapou, kde může každý zaznamenat libovolné množství podnětů, problémů a názorů v různých oblastech dopravy ve městě. Ať už máte konkrétní nápad, jak vylepšit nějakou část města, nebo chcete jen poukázat na určitý problém, mapa je zde pro Vás…

Ilustrační obrázek

Zahájení zpracování PUM

Na počátku dubna 2021 jsme zahájili zpracování plánu udržitelné městské mobility (PUM). Jedná se o poměrně obsáhlý strategický dokument, který popíše stávající dopravní situaci ve městě a následně navrhne opatření na nejpalčivější dopravní problémy města. V České republice má tento dokument již zpracováno mnoho měst, Karviná se tak zařadí do skupiny měst a obcí, kterým nen…