Logo Operační program Zaměstnanost

Plán udržitelné městské mobility Karviné

Realizováno v rámci projektu „Strategické dokumenty statutárního města Karviné, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009841.

Sběr podnětů do pocitové mapy byl dokončen

Dne 31. října 2021 jsme po dvouměsíčním sběru podnětů k problémům v dopravě v Karviné ukončili jejich sběr, a to v online pocitové mapě i v její tištěné podobě. V průběhu listopadu pro Vás připravíme její vyhodnocení a zveřejníme nejpalčivější problémy v dopravě tak, jak je vnímáte.

Děkujeme Vám za zapojení se do tvorby Plánu udržitelné mobility města Karviné.

Ilustrační obrázek

Všechny novinky