Logo Operační program Zaměstnanost

Plán udržitelné městské mobility Karviné

Realizováno v rámci projektu „Strategické dokumenty statutárního města Karviné, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009841.

Úvod

Logo Operační program Zaměstnanost

Realizováno v rámci projektu „Strategické dokumenty statutárního města Karviné,
reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009841.

Logo Plán udržitelné městské mobility Karviné
Logo Plán udržitelné městské mobility Karviné

SPOLEČNĚ POSUNEME DOPRAVU
V KARVINÉ KUPŘEDU

Zapojte se do utváření dopravní strategie města Karviné
zjistěte, jak se můžete zapojit

Ilustrační obrázek

Projednání návrhové části Plánu udržitelné městské mobility (PUM) Karviná s veřejností

Dne 30. 8. 2022 se od 16:00 v prostorách Magistrátu města Karviná uskutečnilo projednání návrhové části PUM Karviná. Zpracovatelé z Centra dopravního výzkumu shrnuli závěry z analytické části o současném stavu dopravy města, ze kterých vychází návrhová část PUM Karviná. Představili tak interpretovaná data z průzkumu…

Ilustrační obrázek

Analytická část PUM Karviná schválena

Dne 5. 5. 2022 Řídící výbor složený ze zástupců města Karviná schválil Analytickou část Plánu udržitelné mobility (PUM) města Karviná. Tato část dokumentu shrnuje poznatky z dopravních průzkumů a měření o současném stavu dopravy na území města. Na základě zpracovaného vyhodnocení Analytické části PUM Karvin…

Ilustrační obrázek

Hodnocení priorit pro dopravu v Karviné

V průběhu března a dubna letošního roku se uskutečnil průzkum hodnot a priorit v oblasti dopravy v rámci zpracování Plánu udržitelné mobility města Karviné. Do průzkumu se zapojilo celkem 120 obyvatel Karviné.

Účastníci průzkumu volili nejvýznamnější a naopak nejméně významné hodnoty pro jednotlivá opatření v oblasti dopravy a veřejného…

Ilustrační obrázek

Sběr podnětů v dotazníku pokračuje

Sběr podnětů v elektronickém dotazníku k návrhové části Plánu udržitelné mobility města Karviná je prodloužen do 30. 4. 2022. Z technických důvodů, kdy v několika dnech nebylo možné zanést podněty do mapy, jsme pro zájem veřejnosti prodloužili termín sběru podnětů. Budeme rádi, pokud se zapojíte a přidáte svůj názor na dopravu a její směřování v Karvin…

Harmonogram projektu


 • 04/2021–11/2021

  Sběr dat, průzkumy

  Provedeme průzkum mobility, sčítání vozidel a cyklistů na silnicích, zaparkovaných vozidel, chodců v ulicích a cestujících ve veřejné dopravě.

 • 06/2021–11/2021

  Analýzy

  Posoudíme silné a slabé stránky i příležitosti pro každý druh dopravy ve městě. Prověříme, zda lze ve městě omezit dopady dopravy na životní prostředí.

 • 10/2021–07/2022

  Modelování dopravy

  Vytvoříme dopravní model, který je zjednodušením dopravní situace ve městě. Umožní odhalit nebezpečná místa a prověří dostupnost částí města. Zjistíme úroveň znečitění a hluku.

 • 01/2022–03/2022

  Více, cíle

  Společně s Vámi a dalšími odborníky určíme vizi, strategické cíle a směr rozvoje mobility ve městě. Navrhneme opatření, která cíle naplní.

 • 09/2022

  Akční plán

  Sestavíme akční plán obsahující jednotlivá opatření, to vše přehledně dle jednodlivých oblastí, potřebného času a priorit města.

 • 09/2022–11/2022

  SEA

  Posoudíme dopady navržených opatření na životní prostředí. Zjistíme, které stavby životnímu prostředí pomohou a které bychom nedoporučili.

Zapojte se

všechny události

nejsou naplánovány žádné události

Řešitelský tým

více informací

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV) je veřejnou výzkumnou institucí a jedinou dopravní vědeckovýzkumnou organizací v působnosti Ministerstva dopravy. Bylo zřízeno v roce 1992 jako právní nástupce českých částí Výzkumného ústavu dopravního v Žilině. Základním posláním CDV je výzkumná, vývojová a expertní činnost s celostátní působností pro všechny obory dopravy, veřejný i komerční sektor a zajišťování servisních činností pro MD a další orgány a organizace státního, veřejného i soukromého sektoru. Od roku 2014 je CDV znaleckým ústavem v dopravních oborech, dopravních stavbách a příbuzných oborech.

www.cdv.cz

Logo E-expert, spol. s r.o.

E-expert, spol. s r.o.

E-expert, spol. s r.o. se spolupracovníky z řad nezávislých odborníků a specialistů zpracovává podle potřeb zákazníků environmentální studie a posouzení technických, ekonomických a ekologických problémů v komunální i průmyslové oblasti.

e-expert.eu

Logo města Karviné

Statutární město Karviná

Karviná, město s více než 50 tisíci obyvateli, se nachází na severovýchodě České republiky. Město na dlouhá desetiletí ovlivnila těžba uhlí a navazující průmysl. Přesto i tehdy patřila Karviná mezi města s bohatou zelení. Rychle se rozvíjející průmysl a potřeba dostatku pracovních sil přispěly k budování husté komunikační sítě ve městě i ve spojení s okolními obcemi. Vznikem Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity se Karviná stala vysokoškolským městem. Značný útlum těžební činnosti v posledních letech znamená pro Karvinou nový směr strategického rozvoje.

www.karvina.cz

Ke stažení

všechny dokumenty