Logo Operační program Zaměstnanost

Plán udržitelné městské mobility Karviné

Realizováno v rámci projektu „Strategické dokumenty statutárního města Karviné, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009841.

Úvod

Logo Operační program Zaměstnanost

Realizováno v rámci projektu „Strategické dokumenty statutárního města Karviné,
reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009841.

Logo Plán udržitelné městské mobility Karviné
Logo Plán udržitelné městské mobility Karviné

SPOLEČNĚ POSUNEME DOPRAVU
V KARVINÉ KUPŘEDU

Zapojte se do utváření dopravní strategie města Karviné
zjistěte, jak se můžete zapojit

Ilustrační obrázek

Hodnocení priorit pro dopravu v Karviné

V průběhu března a dubna letošního roku se uskutečnil průzkum hodnot a priorit v oblasti dopravy v rámci zpracování Plánu udržitelné mobility města Karviné. Do průzkumu se zapojilo celkem 120 obyvatel Karviné.

Účastníci průzkumu volili nejvýznamnější a naopak nejméně významné hodnoty pro jednotlivá opatření v oblasti dopravy a veřejného…

Ilustrační obrázek

Sběr podnětů v dotazníku pokračuje

Sběr podnětů v elektronickém dotazníku k návrhové části Plánu udržitelné mobility města Karviná je prodloužen do 30. 4. 2022. Z technických důvodů, kdy v několika dnech nebylo možné zanést podněty do mapy, jsme pro zájem veřejnosti prodloužili termín sběru podnětů. Budeme rádi, pokud se zapojíte a přidáte svůj názor na dopravu a její směřování v Karvin…

Ilustrační obrázek

Shrnutí uskutečněného vizionářského workshopu

Dne 2. 3. 2022 od 17:00 se uskutečnil k projektu „Plán udržitelné mobility města Karviná“ online vizionářský workshop, na kterém měli obyvatelé města Karviné možnost zapojit se do tvorby vize mobility. Tým z Centra dopravního výzkumu, jež je tvůrcem tohoto projektu, představil v rámci online prostředí prezentaci, která představovala kontext vize z nadřazený…

Ilustrační obrázek

Online vizionářský workshop pro veřejnost

Jak by měla vypadat doprava v Karviné v roce 2040? Jak rychlé a komfortní bude spojení mezi jednotlivými částmi města? Srdečně Vás zveme na online setkání - vizionářský workshop. Společně budeme vytvářet vizi mobility, která naplní představu o tom, jaká bude doprava v Karviné v roce 2040. Váš podnět je pro zpracování Plánu udržitelné…

Harmonogram projektu


 • 04/2021–11/2021

  Sběr dat, průzkumy

  Provedeme průzkum mobility, sčítání vozidel a cyklistů na silnicích, zaparkovaných vozidel, chodců v ulicích a cestujících ve veřejné dopravě.

 • 06/2021–11/2021

  Analýzy

  Posoudíme silné a slabé stránky i příležitosti pro každý druh dopravy ve městě. Prověříme, zda lze ve městě omezit dopady dopravy na životní prostředí.

 • 10/2021–07/2022

  Modelování dopravy

  Vytvoříme dopravní model, který je zjednodušením dopravní situace ve městě. Umožní odhalit nebezpečná místa a prověří dostupnost částí města. Zjistíme úroveň znečitění a hluku.

 • 01/2022–03/2022

  Více, cíle

  Společně s Vámi a dalšími odborníky určíme vizi, strategické cíle a směr rozvoje mobility ve městě. Navrhneme opatření, která cíle naplní.

 • 09/2022

  Akční plán

  Sestavíme akční plán obsahující jednotlivá opatření, to vše přehledně dle jednodlivých oblastí, potřebného času a priorit města.

 • 09/2022–11/2022

  SEA

  Posoudíme dopady navržených opatření na životní prostředí. Zjistíme, které stavby životnímu prostředí pomohou a které bychom nedoporučili.

Zapojte se

všechny události

Ilustrační obrázek

Projednání návrhové části PUM Karviná s veřejností

V polovině roku 2022 budeme pořádat projednání druhé, tedy návrhové, části plánu udržitelné mobility (PUM). Stejně jako v případě projednání analytické části bude i zde možnost klást dotazy nejen k návrhům dopravního systému Karviné. Bude představena společně sestavená vize města, konkrétní cíle a opatření, která by…

Řešitelský tým

více informací

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV) je veřejnou výzkumnou institucí a jedinou dopravní vědeckovýzkumnou organizací v působnosti Ministerstva dopravy. Bylo zřízeno v roce 1992 jako právní nástupce českých částí Výzkumného ústavu dopravního v Žilině. Základním posláním CDV je výzkumná, vývojová a expertní činnost s celostátní působností pro všechny obory dopravy, veřejný i komerční sektor a zajišťování servisních činností pro MD a další orgány a organizace státního, veřejného i soukromého sektoru. Od roku 2014 je CDV znaleckým ústavem v dopravních oborech, dopravních stavbách a příbuzných oborech.

www.cdv.cz

Logo E-expert, spol. s r.o.

E-expert, spol. s r.o.

E-expert, spol. s r.o. se spolupracovníky z řad nezávislých odborníků a specialistů zpracovává podle potřeb zákazníků environmentální studie a posouzení technických, ekonomických a ekologických problémů v komunální i průmyslové oblasti.

e-expert.eu

Logo města Karviné

Statutární město Karviná

Karviná, město s více než 50 tisíci obyvateli, se nachází na severovýchodě České republiky. Město na dlouhá desetiletí ovlivnila těžba uhlí a navazující průmysl. Přesto i tehdy patřila Karviná mezi města s bohatou zelení. Rychle se rozvíjející průmysl a potřeba dostatku pracovních sil přispěly k budování husté komunikační sítě ve městě i ve spojení s okolními obcemi. Vznikem Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity se Karviná stala vysokoškolským městem. Značný útlum těžební činnosti v posledních letech znamená pro Karvinou nový směr strategického rozvoje.

www.karvina.cz

Ke stažení

všechny dokumenty

Návrhová část

Návrhová část PUM cca 9/2022

Akční plán, SEA

Akční plán cca 9/2022
Hodnocení dopadů na životní prostředí cca 11/2022