Plán udržitelné městské mobility Karviné

Úvod

SPOLEČNĚ POSUNEME DOPRAVU
V KARVINÉ KUPŘEDU

Zapojte se do utváření dopravní strategie města Karviné
a zaznamenejte Vaše návrhy do mapy – více info

Ilustrační obrázek

Zahájení průzkumu dopravního chování

V týdnu od 4. 10. 2021 začne v Karviné a okolních obcích průzkum dopravního chování. Tazatelé společnosti MindBridge budou navštěvovat náhodně vybrané domácnosti a požádají je o vyplnění dvou krátkých dotazníků. První z nich zjišťuje základní informace o domácnosti a jejích členech, druhý se zabývá cestami…

Ilustrační obrázek

Přispějte podněty do pocitové mapy

Obyvatelům Karviné se otevírá první příležitost pro zapojení se do tvorby plánu udržitelné městské mobility. Byla spuštěna online aplikace s tzv. pocitovou mapou, kde může každý zaznamenat libovolné množství podnětů, problémů a názorů v různých oblastech dopravy ve městě. Ať už máte konkrétní nápad, jak vylepšit nějakou čá…

Ilustrační obrázek

Zahájili jsme zpracování PUM města Karviné

Na počátku dubna 2021 jsme zahájili zpracování plánu udržitelné městské mobility (PUM). Jedná se o poměrně obsáhlý strategický dokument, který popíše stávající dopravní situaci ve městě a následně navrhne opatření na nejpalčivější dopravní problémy města. V České republice má tento dokument již zpracováno…

Harmonogram projektu


 • 04/2021–10/2021

  Sběr dat, průzkumy

  Provedeme průzkum mobility, sčítání vozidel a cyklistů na silnicích, zaparkovaných vozidel, chodců v ulicích a cestujících ve veřejné dopravě.

 • 06/2021–11/2021

  Analýzy

  Posoudíme silné a slabé stránky i příležitosti pro každý druh dopravy ve městě. Prověříme, zda lze ve městě omezit dopady dopravy na životní prostředí.

 • 10/2021–07/2022

  Modelování dopravy

  Vytvoříme dopravní model, který je zjednodušením dopravní situace ve městě. Umožní odhalit nebezpečná místa a prověří dostupnost částí města. Zjistíme úroveň znečitění a hluku.

 • 11/2021–03/2022

  Více, cíle

  Společně s Vámi a dalšími odborníky určíme vizi, strategické cíle a směr rozvoje mobility ve městě. Navrhneme opatření, která cíle naplní.

 • 09/2022

  Akční plán

  Sestavíme akční plán obsahující jednotlivá opatření, to vše přehledně dle jednodlivých oblastí, potřebného času a priorit města.

 • 09/2022–11/2022

  SEA

  Posoudíme dopady navržených opatření na životní prostředí. Zjistíme, které stavby životnímu prostředí pomohou a které bychom nedoporučili.

Zapojte se

všechny události

Ilustrační obrázek

Přispějte podněty do pocitové mapy

Obyvatelům Karviné se otevírá první příležitost pro zapojení se do tvorby plánu udržitelné městské mobility. Byla spuštěna online aplikace s tzv. pocitovou mapou, kde může každý zaznamenat libovolné množství podnětů, problémů a názorů v různých oblastech dopravy ve městě. Ať už máte konkrétní nápad, jak vylepšit nějakou čá…

Ilustrační obrázek

Průzkum dopravního chování v domácnostech

Na podzim tohoto roku bude v Karviné a okolí probíhat tzv. průzkum dopravního chování. Průzkum je součástí přípravy Plánu udržitelné městské mobility, strategického dokumentu, který určí podobu dopravy ve městě a jeho spádové oblasti na několik dalších desetiletí.

Cílem průzkumu dopravního chování je zjistit, za jak…

Ilustrační obrázek

Tvořte s námi vizi do dalších let

Na konci roku 2021 se společně sejdeme nad vytvořením vize dopravy města Karviné. Přijďte na vizionářský workshop, který naváže na veřejné projednání analytické části plánu udržitelné mobility. Vizi vytvoříme společně na základě několika vstupních faktorů. Důležitými faktory jsou místa a systémy, které v Karviné podle Vás v dopravě funguj…

Ilustrační obrázek

Veřejné projednání analytické části

Na počátku roku 2022 budeme pořádat veřejné projednání první, tedy analytické, části plánu udržitelné mobility (PUM). Prostřednictvím tohoto webu budete mít předem k dispozici dosavadní výstupy a analýzy z provedených dopravních průzkumů, výstupy dopravního modelu, analýzy dopadů dopravy na životní prostředí a další. Na veřejn…

Řešitelský tým

více informací

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV) je veřejnou výzkumnou institucí a jedinou dopravní vědeckovýzkumnou organizací v působnosti Ministerstva dopravy. Bylo zřízeno v roce 1992 jako právní nástupce českých částí Výzkumného ústavu dopravního v Žilině. Základním posláním CDV je výzkumná, vývojová a expertní činnost s celostátní působností pro všechny obory dopravy, veřejný i komerční sektor a zajišťování servisních činností pro MD a další orgány a organizace státního, veřejného i soukromého sektoru. Od roku 2014 je CDV znaleckým ústavem v dopravních oborech, dopravních stavbách a příbuzných oborech.

www.cdv.cz

Logo E-expert, spol. s r.o.

E-expert, spol. s r.o.

E-expert, spol. s r.o. se spolupracovníky z řad nezávislých odborníků a specialistů zpracovává podle potřeb zákazníků environmentální studie a posouzení technických, ekonomických a ekologických problémů v komunální i průmyslové oblasti.

e-expert.eu

Logo města Karviné

Statutární město Karviná

Karviná, město s více než 50 tisíci obyvateli, se nachází na severovýchodě České republiky. Město na dlouhá desetiletí ovlivnila těžba uhlí a navazující průmysl. Přesto i tehdy patřila Karviná mezi města s bohatou zelení. Rychle se rozvíjející průmysl a potřeba dostatku pracovních sil přispěly k budování husté komunikační sítě ve městě i ve spojení s okolními obcemi. Vznikem Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity se Karviná stala vysokoškolským městem. Značný útlum těžební činnosti v posledních letech znamená pro Karvinou nový směr strategického rozvoje.

www.karvina.cz

Ke stažení

všechny dokumenty

Analytická část

Analytická část PUM cca 5/2022 Stáhnout
Průzkum dopravního chování cca 5/2022 Stáhnout
Průzkum automobilové dopravy cca 5/2022 Stáhnout

Návrhová část

Návrhová část PUM cca 9/2022 Stáhnout

Akční plán, SEA

Akční plán cca 9/2022 Stáhnout
Hodnocení dopadů na životní prostředí cca 11/2022 Stáhnout