Logo Operační program Zaměstnanost

Plán udržitelné městské mobility Karviné

Realizováno v rámci projektu „Strategické dokumenty statutárního města Karviné, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009841.

Projednání návrhové části Plánu udržitelné městské mobility (PUM) Karviná s veřejností

Dne 30. 8. 2022 se od 16:00 v prostorách Magistrátu města Karviná uskutečnilo projednání návrhové části PUM Karviná. Zpracovatelé z Centra dopravního výzkumu shrnuli závěry z analytické části o současném stavu dopravy města, ze kterých vychází návrhová část PUM Karviná. Představili tak interpretovaná data z průzkumu dopravního chování o počtu domácností vybavených automobilem, o délkách cest a volbě dopravního prostředku. Prezentována byla také zjištění z realizovaných dopravních průzkumů - ze směrového průzkumu o dopravě uvnitř města a data z průzkumu statické dopravy o obsazenosti parkovacích míst. Na závěr první části prezentace byla také rekapitulována zjištění na základě vyhodnocení dat  o dopadech dopravy na zdraví a životní prostředí, tedy nehodovost a vliv dopravy na kvalitu ovzduší. 

V rámci druhé části byla představena vize mobility Karviné společně se stanovenými strategickými a specifickými cíli a rozvojovými scénáři, na jejichž vytvoření se v rámci online workshopu a dotazníku podílela také veřejnost. Prezentován byl návrh opatření, který je strukturovaný do čtyř tematických balíčků – aktivní mobilita, veřejná doprava, veřejný prostor a organizace dopravy a management mobility. Každý tematický balíček obsahuje jednotlivá opatření, seskupená do oblastí. Návrhová opatření v dopravě by se po schválení PUM měla realizovat postupně dle Akčního plánu k horizontu roku 2035.

Návrhový dokument s opatřeními i další výstupy naleznete v sekci ,,Ke stažení´´ (https://pum.karvina.cz/ke-stazeni/). Své podněty a náměty prosím zašlete do 11. 9. 2022 zpracovateli prostřednictvím online formuláře. Každý podnět bude pečlivě posouzen a vypořádán. 

Ilustrační obrázek

Odeslat názor, doporučení nebo komentář k výstupům projektu

Sběr podnětů skončil 11. 9. 2022. Děkujeme za Vaše názory.
Všechny novinky