Logo Operační program Zaměstnanost

Plán udržitelné městské mobility Karviné

Realizováno v rámci projektu „Strategické dokumenty statutárního města Karviné, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009841.

O plánu mobility


Anglická zkratka SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan) se v češtině překládá jako Plán udržitelné městské mobility, zkráceně PUM nebo PUMM. Jde o strategický plán, dokument zaměřený na udržitelné plánování dopravy obyvatel i zboží ve městě prostřednictvím dlouhodobě udržitelné kombinace všech dopravních prostředků.

Správným nastavením podílů jednotlivých druhů dopravy dle skutečné potřeby obyvatel ve městě dochází ke zvýšení bezpečnosti v dopravě, větší atraktivitě veřejného prostoru i zvýšení kvality života obyvatel. Pozitivní je také dopad na životní prostředí a zdraví obyvatel města. Na jeho tvorbě se podílí odborná veřejnost i obyvatelé města.