Logo Operační program Zaměstnanost

Plán udržitelné městské mobility Karviné

Realizováno v rámci projektu „Strategické dokumenty statutárního města Karviné, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009841.

Analytická část PUM Karviná schválena

Dne 5. 5. 2022 Řídící výbor složený ze zástupců města Karviná schválil Analytickou část Plánu udržitelné mobility (PUM) města Karviná. Tato část dokumentu shrnuje poznatky z dopravních průzkumů a měření o současném stavu dopravy na území města. Na základě zpracovaného vyhodnocení Analytické části PUM Karviná projektový tým zpracovatele ve spolupráci s odbornými pracovními skupinami připravuje Návrhovou část, která bude dokončena v září tohoto roku. Na základě Návrhové části PUM Karviná bude do horizontu roku 2035 realizován scénář s návrhovými opatřeními, který bude rozvíjet dopravu a mobilitu města udržitelným způsobem s cílem rovných příležitostí přepravy všemi způsoby. V nejbližší době se uskuteční projednání Návrhové části PUM Karviná s veřejností, budeme Vás včas informovat o termínu a místě konání.

Ilustrační obrázek

Všechny novinky