Logo Operační program Zaměstnanost

Plán udržitelné městské mobility Karviné

Realizováno v rámci projektu „Strategické dokumenty statutárního města Karviné, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009841.

Analytická část byla dokončena

Analytická část Plánu udržitelné městské mobility Karviné v podobě dílčích technických zpráv je zveřejněna v sekci Ke stažení. S dokumenty, které popisují současný stav dopravy v ORP Karviná, se můžete seznámit a do 14. února 2022 zaslat podnět k doplnění či ověření. Vaším podnětem se budeme řádně zabývat, neboť může přispět k budoucí podobě dopravy a samotného města.

Na Vaše podněty se těší zpracovatelský tým Centra dopravního výzkumu.

Zobrazit výstupy analytické části

Ilustrační obrázek

Odeslat názor, doporučení nebo komentář k výstupům projektu

Sběr podnětů skončil 14. 2. 2022. Děkujeme za Vaše názory.
Všechny novinky