Logo Operační program Zaměstnanost

Plán udržitelné městské mobility Karviné

Realizováno v rámci projektu „Strategické dokumenty statutárního města Karviné, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009841.

Zahájení průzkumu dopravního chování

V týdnu od 4. října 2021 začne v Karviné a okolních obcích průzkum dopravního chování. Tazatelé společnosti MindBridge budou navštěvovat náhodně vybrané domácnosti a požádají je o vyplnění dvou krátkých dotazníků. První z nich zjišťuje základní informace o domácnosti a jejích členech, druhý se zabývá cestami, které členové domácnosti v jednom běžném pracovním dni podnikli. Respondentům zaručujeme plnou anonymitu, jejich odpovědi zpracováváme hromadně spolu s výpověďmi stovek dalších dotázaných. Bude-li i Vaše domácnost oslovena ke spolupráci na výzkumu, prosíme Vás o součinnost a vyplnění dotazníků. Pomůžete tak zmapovat skutečný stav dopravy v Karviné a okolí, což má velký význam pro přijímání dalších rozhodnutí v této oblasti. Zajímá-li Vás, jaké informace se při výzkumu zjišťují, můžete se podívat do přiložených souborů. Pokud by se Vám vyplňování cestovního deníku zdálo náročné, připravili jsme návod, který Vám určitě pomůže. S případnými dotazy se rovněž můžete obracet na koordinátorku sběru dat paní Šárku Vidlařovou (tel. 778 978 058, e-mail teren@mindbridge.cz). Děkujeme Vám za pomoc!

Ilustrační obrázek

Všechny novinky