Logo Operační program Zaměstnanost

Plán udržitelné městské mobility Karviné

Realizováno v rámci projektu „Strategické dokumenty statutárního města Karviné, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009841.

Online vizionářský workshop pro veřejnost

Jak by měla vypadat doprava v Karviné v roce 2040? Jak rychlé a komfortní bude spojení mezi jednotlivými částmi města? Srdečně Vás zveme na online setkání - vizionářský workshop. Společně budeme vytvářet vizi mobility, která naplní představu o tom, jaká bude doprava v Karviné v roce 2040. Váš podnět je pro zpracování Plánu udržitelné mobility města Karviné důležitý. Zapojit se můžete dne 2. 3. 2022 v 17:00 v prostředí aplikace Zoom. Těšíme se na Vaši účast.

Spustit přenos

Ilustrační obrázek

Všechny novinky