Logo Operační program Zaměstnanost

Plán udržitelné městské mobility Karviné

Realizováno v rámci projektu „Strategické dokumenty statutárního města Karviné, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009841.

Přispějte podněty do pocitové mapy

Obyvatelům Karviné se otevírá první příležitost pro zapojení se do tvorby plánu udržitelné městské mobility. Byla spuštěna online aplikace s tzv. pocitovou mapou, kde může každý zaznamenat libovolné množství podnětů, problémů a názorů v různých oblastech dopravy ve městě. Ať už máte konkrétní nápad, jak vylepšit nějakou část města, nebo chcete jen poukázat na určitý problém, mapa je zde pro Vás. Čím více podnětů získáme, tím lépe se budou určovat priority města v rozvoji dopravy a veřejného prostoru. Pocitová mapa je jednoduchá aplikace, kde kliknutím do mapy Karviné určíte řešené místo a popíšete, co Vás na tomto místě trápí. V případě zájmu můžete svůj podnět připsat i na skutečnou papírovou mapu, kterou naleznete v Regionální knihovně Karviná (Mizerov) mapa.

Mapy budou dostupné do konce října 2021, proto neváhejte s přidáváním podnětů. Příspěvky ostatních uvidíte rovnou v mapě, a tak se můžete nechat inspirovat i dalšími obyvateli Karviné.

Zobrazit pocitovou mapu

Více informací

Ilustrační obrázek

Všechny novinky