Logo Operační program Zaměstnanost

Plán udržitelné městské mobility Karviné

Realizováno v rámci projektu „Strategické dokumenty statutárního města Karviné, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009841.

Přispějte podněty do pocitové mapy

Obyvatelům Karviné se otevírá první příležitost pro zapojení se do tvorby plánu udržitelné městské mobility. Byla spuštěna online aplikace s tzv. pocitovou mapou, kde může každý zaznamenat libovolné množství podnětů, problémů a názorů v různých oblastech dopravy ve městě. Ať už máte konkrétní nápad, jak vylepšit nějakou část města, nebo chcete jen poukázat na určitý problém, mapa je zde pro Vás. Čím více podnětů získáme, tím lépe se budou určovat priority města v rozvoji dopravy a veřejného prostoru. Pocitová mapa je jednoduchá aplikace, kde kliknutím do mapy Karviné určíte řešené místo a popíšete, co Vás na tomto místě trápí. V případě zájmu můžete svůj podnět připsat i na skutečnou papírovou mapu, kterou naleznete v Regionální knihovně Karviná mapa.

Mapy budou dostupné do konce října 2021, proto neváhejte s přidáváním podnětů. Příspěvky ostatních uvidíte rovnou v mapě, a tak se můžete nechat inspirovat i dalšími obyvateli Karviné.

Jak využívat pocitovou mapu?

Na pocitové mapě můžete vyznačit libovolné množství bodů (problémů), se kterými se ve městě potkáváte.

V sekci Přidat podnět můžete zvolit z pěti oblastí (veřejná doprava, cyklodoprava, veřejný prostor, automobilová doprava, chůze a bezbariérová doprava).

Každá z těchto oblastí má vlastní obecné i specifické problémy, které se vážou na konkrétní místa – chybí Vám cyklistická propojení, bezpečné přechody, zastávka nebo městská zeleň a osvětlení? Ruší Vás hluk nebo smog z dopravy?

Na tyto a další otázky můžete odpovídat vložením vlastních podnětů:

  1. Vyplníte název a popis problému.
  2. Zvolíte otázku, které se problém týká.
  3. Zvolíte místo, kterého se problém týká. Pokud se jedná o oblast, nebo linii, zvolte bod, který ho nejlépe vystihuje (např. přibližný střed).
  4. Můžete přiložit i fotografii – ilustraci problému, nebo jeho řešení i s popisem.
  5. Po kontrole moderátorem budou Vaše podněty zveřejněny na mapě.

Registrací získáte možnost vracet se ke svým podnětům a upravovat je i zpětně. Pro registraci Vám stačí vyplnění uživatelského jména a e-mailové adresy.

K čemu mapa bude využita?

Mapa se zahrnutím podnětů reprezentuje problémy v dopravě vnímané občany. Podněty budou vyhodnoceny statistickými a geografickými nástroji v průběhu listopadu 2021. Ve spojení se sesbíranými a analyzovanými daty o mobilitě bude mapa tvořit podklad pro vyhodnocení současného stavu dopravy a pohybu obyvatel městem. Co dále?

V rámci Návrhové části, na podzim 2021 a v roce 2022, se sběr podnětů zaměří na návrhy řešení, které díky Plánu udržitelné městské mobility (PUMM) budou moci získat podporu státního rozpočtu a evropských fondů. Vaše podněty budou zapracovány do PUMM, jenž se stane hlavní dopravní strategií pro dopravu do roku 2040.

Za město Karviná a za stranu zpracovatele PUM Karviná, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., děkujeme za účast.

Zobrazit pocitovou mapu

Ilustrační obrázek

Všechny události