Logo Operační program Zaměstnanost

Plán udržitelné městské mobility Karviné

Realizováno v rámci projektu „Strategické dokumenty statutárního města Karviné, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009841.

Pozvánka na veřejné projednání analytické části

Srdečně Vás zveme na projednání analytické části Plánu udržitelné městské mobility Karviné, které se uskuteční 27. ledna 2022 v 17:00 online. Připojit se můžete na https://cdv-cz.zoom.us/j/97153814559. Projednání s představením zjištění o současné dopravě a mobilitě města Karviná se uskuteční formou online prezentace s diskuzí. Prezentována budou zjištění z realizovaných dopravních měření, průzkumů a šetření, která zpracovatelský tým z Centra dopravního průzkumu realizoval. Prostřednictvím tohoto webu budete mít předem k dispozici dosavadní výstupy a analýzy z provedených dopravních průzkumů, výstupy dopravního modelu, analýzy dopadů dopravy na životní prostředí a další. Součástí bude také možnost zapojení se svým názorem či podnětem do diskuze. Ke zpracovaným dokumentům bude následně možné zasílat podněty a náměty prostřednictvím online formuláře, který bude později zveřejněn. Vaše zapojení a podněty jsou pro proces tvorby Plánu udržitelné mobility Karviné velmi důležité, slouží k ověření zjištění z průzkumů s Vámi vnímanou skutečností.

Ilustrační obrázek

Všechny novinky